<button id="i9pvo"><acronym id="i9pvo"></acronym></button>
<dd id="i9pvo"></dd><button id="i9pvo"></button>

<th id="i9pvo"><pre id="i9pvo"></pre></th>

產品分類

4006-999-569
分類 更多 隱藏
品牌 更多 隱藏
選擇 產品圖片 產品名稱 品牌 型號 價格
Brand/普蘭德 器吸頭散裝 未滅菌 0.1-20ul (702504)
訂貨號:V114549
Brand普蘭德 702504 在線詢價
Brand/普蘭德 器吸頭盒裝 未滅菌 Tip-Rack 0.1-20ul (702312)
訂貨號:V114578
Brand普蘭德 702312 在線詢價
Brand/普蘭德 器預裝吸頭Tip-Stack 20ul (712402)
訂貨號:V114581
Brand普蘭德 712402 在線詢價
Brand/普蘭德 器吸頭Tip- Box N 20ul (702408)
訂貨號:V114583
Brand普蘭德 702408 在線詢價
Brand/普蘭德 器吸頭Tip- Rack S ,BIO-CERT 20ul (702428)
訂貨號:V114586
Brand普蘭德 702428 在線詢價
Brand/普蘭德 器吸頭 Tip- Set S,BIO-CERT 20ul (702419)
訂貨號:V114590
Brand普蘭德 702419 在線詢價
Brand/普蘭德 器吸頭Tip- Box N,BIO-CERT 20ul (702440)
訂貨號:V114594
Brand普蘭德 702440 在線詢價
Brand/普蘭德 器吸頭 Tip- Box SL 20ul (702200)
訂貨號:V114606
Brand普蘭德 702200 在線詢價
Brand/普蘭德 器吸頭 PD吸頭 0.1ml (702402)
訂貨號:V114801
Brand普蘭德 702402 在線詢價
Brand/普蘭德 器吸頭盒裝 未滅菌 Tip-Rack 0.5-20ul (702350)
訂貨號:V125566
Brand普蘭德 702350 在線詢價
Brand/普蘭德 器吸頭盒裝 未滅菌 Tip-Rack 2-200ul (712315)
訂貨號:V125567
Brand普蘭德 712315 在線詢價
Brand/普蘭德 器吸頭盒裝 未滅菌 Tip-Rack 5-300ul (702353)
訂貨號:V125568
Brand普蘭德 702353 在線詢價
Brand/普蘭德 器吸頭盒裝 未滅菌 Tip-Rack 50-1000ul (712320)
訂貨號:V125569
Brand普蘭德 712320 在線詢價
Brand/普蘭德 器吸頭盒裝 未滅菌 Tip-Rack 50-1000ul (712322)
訂貨號:V125570
Brand普蘭德 712322 在線詢價
Brand/普蘭德 器吸頭盒裝 未滅菌 Tip-Rack 50-1250ul (702324)
訂貨號:V125571
Brand普蘭德 702324 在線詢價
關注產品
在线黄片播放